programme detail

Versterk je Veerkracht en maak je klaar om de uitdagingen van een complexe en onzekere wereld met succes en plezier tegemoet te gaan!

Katrien Audenaert - Partner, The Resilience Institute

Ongeacht de sector waarin we werkzaam zijn, Veerkracht is een thema dat ons allen aanbelangt.

Veerkracht is meer dan het louter terugveren na een uitdaging of een tegenslag. Het omvat tevens de moed om veranderingen positief -met open hart en geest- tegemoet te treden, de creativiteit om je talenten op een andere manier in te zetten, en de capaciteit om te connecteren met jezelf, met de anderen en een positieve invloed te hebben om je omgeving.

In de komende decennia zullen we getuige zijn van fundamentele veranderingen in de wereld, die elkaar in een hoog tempo zullen opvolgen en met een ongeziene kracht zullen toeslaan. Sommige sectoren ondervinden dit reeds aan de lijve. In een dergelijk continue veranderende wereld met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is, is veerkracht een noodzakelijke vaardigheid die ons zal helpen om de uitdagingen met succes, plezier en vertrouwen tegemoet te gaan.

Veerkracht is aanleerbaar en bestaat uit een samenspel van vaardigheden die zich situeren op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van deze veerkrachtige vaardigheden cruciaal is en vrouwelijke leiders zal toelaten de toekomst te omarmen en geschiedenis te schrijven met vertrouwen en optimisme.

Hoe kan je al die verschillende bronnen efficiënt aanboren en gebruiken om doorheen de dagelijkse uitdagingen te navigeren, niet alleen om beter te presteren maar vooral om je volle potentieel te bereiken?

Tijdens een anderhalf uur durende workshop, zal Katrien Audenaert, partner in The Resilience Institute, haar energie, enthousiasme en persoonlijke ervaringen delen met de deelnemers en hen een aantal eenvoudige, praktische tips geven om hun veerkracht verder te ontwikkelen.