Articles

- Carmina Coenen from Trends

Quota opleggen? Een goede start!

Een nieuwe gouverneur voor Oost-Vlaanderen? De vrouwelijke kandidaat geeft ontgoocheld op. Een nieuwe directeur voor de Nationale Bank van België? Er valt zelfs geen vrouwelijke kandidaat te bespeuren. Meteen laaide de discussie over opgelegde quota voor meer vrouwen weer hoog op. Voor Carmina Coenen, director solution engineering bij Salesforce, hebben opgelegde quota wel degelijk zin, maar uiteindelijk is het ook voor haar ‘may the best person win’.

Het komt wel hard binnen: een vrouwelijke kandidate voor het gouverneurschap wordt in vraag gesteld waarna ze zich ontgoocheld terugtrekt. Minder dan een week eerder stellen we vast dat men geen geschikte vrouwelijke kandidaat heeft weten te vinden voor de vrijgekomen post van directeur bij de Nationale Bank van België. Zien we het glazen plafond keihard terugkeren? Of erger nog: komt er nog een glazen voordeur bij?

READ MORE