programme detail

Leer de ongeschreven regels op je werk en benader je carrière strategisch

Monic Buhrs - Author of "Stratego for women", Co-founder In Touch, Women Resource Management

Tijdens deze workshop gaan we in op de verschillende ongeschreven regels binnen organisaties. Niet zozeer om je aan te passen maar vooral om er zicht op te krijgen om vervolgens te bepalen of en zo ja hoe je kunt meespelen. Deze ongeschreven regels zijn vaak masculien van aard. Daarom gaan we ook in op de verschillende oriëntaties van mannen en vrouwen. We laten hiervoor een aantal filmpjes zien van kleine kinderen waardoor het duidelijk wordt waar de verschillen vandaan komen. Wat is het onderliggende patroon en wat is de uitwerking daarvan in de ongeschreven regels van het spel als het gaat om het maken van carrière of het effectief optreden. Na de workshop is het niet alleen duidelijk welke ongeschreven regels er zijn maar wordt het ook helder dat je het vooral als een spel kunt benaderen. Daarna ga je weer met energie en een gezonde dosis humor naar je werk.