Gender Equality Events

Brussels

Seminarie/Séminaire: “The economic benefits of gender equality at work”

Woensdag 13 september 2017
Ondanks veelvuldige initiatieven en inspanningen om de genderkloof te dichten, is reële gendergelijkheid vandaag nog steeds een utopie. Nochtans heeft dit belangrijke economische voordelen. Niet alleen bevordert een grotere gelijkheid tussen man en vrouw de economische groei, genderdiversiteit heeft ook een gunstige invloed op uw bedrijfsresultaten.

Tijdens dit seminarie komt u te weten op welke manier gendergelijkheid kan bijdragen aan de performantie van uw onderneming en vooral, welke initiatieven u zelf kunt nemen om de economische voordelen ervan te benutten.

Locatie
FOD Economie
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Het gebouw ligt tussen het Noordstation en het Rogierplein, en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

Le mercredi 13 septembre 2017.
Malgré de nombreux efforts et initiatives destinés à établir l’égalité hommes – femmes, celle-ci est aujourd’hui encore une utopie. Pourtant, elle offre d’importants avantages économiques. Non seulement l’égalité entre les hommes et les femmes renforce la croissance économique, mais la diversité hommes – femmes a également un impact positif sur les résultats de votre entreprise.

Lors de ce séminaire, vous apprendrez de quelle manière l’égalité hommes – femmes peut contribuer aux résultats de votre entreprise et surtout quelles initiatives vous pouvez prendre afin de profiter des avantages économiques qu’elle génère.

Lieu
SPF Economie
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
Le bâtiment est situé entre la gare du Nord et la place Rogier, et est facilement accessible en transport en commun.

Participate